Utopia

Утопия – изобразява един желан, съвършен свят, който е различен от реално съществуващия.
С Ваша помощ ще се опитаме да създадем този свят!
Свят без воини и страдание, свят в който цари мира, преуспяването и личното щастие и израстване.
Свят, в който човека е в унисон с природата и Земята, а не в тяхна тежест.
Свят изграден от хора, възпитани и вярващи в едно просто правило:
“Не прави на другите това, което не искаш те да правят на теб !”
Толкова е просто, а сме загубили хиляди години и все още сме много далеч,
нищо не се постига с „Огън и меч“ !

Това не е света на корпорацията и непрестанните и опити за максимизиране на печалбата!

 

Всички добри хора са приятели един на друг.
Зенон от Китион (Стоика) (333 пр. н. е. – 263 пр. н. е.)