Омир VIII век пр.н.е.

Rate this post

Омир

Омир

Все още се спори дали Омир е съществувал или не. Съществувал или не на него дължим ненадминатите и до днес  „Илиада“ и „Одисея“.Няколко легенди приписват различен произход и родно мястона Омир. Така в изследванията си Барбара Грациози описва как сатирикът Лукиан го представя за вавилонец на име Тигран, който приема името Омир, след като е пленен от гърците (Όμηρος означава заложник). Когато император Адриан поставя въпроса пред оракула в Делфи, той му отговаря, че Омир произлиза от Итака и е син на Йокаста и Телемах, герои на поемата „Одисея“. Подобни истории изобилстват в античните биографии на Омир.

Според най-разпространената версия Омир е роден в йонийската част на Мала Азия, може би в Смирна или на остров Хиос, а умира на остров Йос. Други селища, представяни за родно място на Омир, са Колофон, Пилос, Аргос и Атина.

Противоречиви са и сведенията за времето, през което е живял Омир. Херодот (484–406 г. пр.н.е.) твърди, че Омир и Хезиод са живели около 400 г. преди него (Истории, кн. 2), а Тукидид (481–397 г. пр.н.е.) споменава за 8 век пр.н.е.. Не е вярно твърдението на късните биографи на Омир, че е живял през времето на Троянската война, тоест през XII или XI век пр.н.е.

Като по-вероятно се приема,

че поетът е живял през втората половина на VIII и началото на VII век пр.н.е.

В древността никой не се е съмнявал в съществуването на Омир. Платон (429–317 г. пр.н.е.) говори, че този поет „е възпитал цяла Елада“, а пък Аристотел (384–322 г. пр.н.е.) на много места в своите книги се позовава на Омир. Към III век пр.н.е. някои учени в Александрия се усъмнили в авторството на Омир за книгата „Одисея“, но съществуването на поета не е било подлагано на съмнение.

 

Сентенци от Омир

Аз на теб, ти на мен.
Бог намира виновния.
Великите хора са това към което всички ние се стремим.
Глас народен, глас божи.
Глупавият проумява само онова, което вече е станало.
Да обичаш е по-лесно, отколкото да докажеш любовта си.
Мълчанието краси жената.
За едно е редно да се говори, а за друго да се мълчи.
Приятел с разбиращо те сърце, струва не по-малко от брат.
От всички създания, които дишат и се движат по земята, нищо не се отглежда, по-трудно от човека.