Питак (ок. 651— 569 г.пр.н.е.)

Rate this post

Питак (гр. Πιττακός, ок. 651— 569 г.пр.н.е.) е древногръцки законодател, милетски управител и поет, който дори е записал някои от нововъведените закони в поетична форма.

С необходимостта и боговете не се борят.

Even the Gods cannot strive against necessity.

Трудно е да бъдеш добър.

Трябва да знаеш кои възможности да избереш.

С неизбежното и боговете не спорят.

Победителя е длъжен да бъде безпрекословен.

Скривайки своето щастие, избягваш завист, не предизвиквай съжаление.

Дело на умният – предвижда бедата, преди тя да дойде, дело на храбрия – справяне с бедата, когато тя дойде.