Талес 623 г. пр.н.е. – около 546 г. пр.н.е.

 

Thales-Талес

Талес 623 г. пр.н.е. – около 546 г. пр.н.е.

Талес (на гръцки Θαλης) от Милет е древногръцки философ, смятан за първия философ в гръцката традиция.

Той основава Милетската школа, с което поставя началото на европейската наука.

Смятан е за първият от седемте мъдреци на Гърция.

Талес е роден около 623 г. пр.н.е. в йонийския град Милет, разположен на западния бряг на Мала Азия (днес Турция).

Според сведенията, които дава Диоген, Талес е син на търговеца Ексамиос, който е женен за Клеобулина.

Древни източници посочват благородния финикийски произход на семейството.

Смята се, че баща му е наследник на богато семейство от Милет.

Обикновен търговец

Талес получава добро образование и започва жизнения си път като обикновен търговец.

Ancient Greek merchant ship

Пътешества много и прекарва дълги периоди в Египет, Тива и Мемфис, където получава познания по египетска митология, астрономия и математика. По-късно започва да се занимава с политика и икономика.

В Египет

В Египет Талес успява да измери пирамидите, приемайки че в определен момент на деня сянката на всеки обект се равнява на неговата височина. Според Херодот е успял да предвиди дори слънчевото затъмнение в Милет.

Прогнозирането на лунните затъмнения било лесно, защото бива известно, че те се повтаряли на всеки 19 години, но за прогнозирането на слънчево затъмнение било необходимо използването на сложни геометрични и тригонометрични изчисления и сложни таблици. Именно това го прави известен и е единственият безспорен факт за неговата научна дейност.

Талес е първият в Древна Гърция, който се опитва да даде натуралистични обяснения на света без да прибягва до свръхестественото.

Той обяснява земетресенията, като си представя, че Земята плава върху вода и когато вълните я разтърсват, предизвикват земетресение. Следователно земетресенията не са резултат от свръхестествени процеси.

Според неговата космологическа теория светът произлиза от първоначална водна субстанция.

Той вярва, че водата е принципа на всички неща.

Друг важен момент е новаторският подход в използването на геометрията – теоретичен и практически. Според Талес „пространството е най-великото нещо, защото съдържа всички неща“.

На Талес се приписват две съчинения – „За слънцестоенето“ и „За равноденствието“, както и 200 стихотворения.

Смята се, че той е открил на гърците съзвездието Малка мечка като пътеводен инструмент.

Пръв посочва, че Луната свети с отразена светлина и слънчевите затъмнения се появяват, когато Луната закрие Слънцето и създава математическия метод за изучаване на движението на небесните тела.

Талес въвежда календара по египетски образец. Повечето от неговите постижения обаче навеждат на мисълта, че голяма част от направените му „открития“ са взаимствани от египетската наука.

Първата школа за естествена философия

Безспорен факт обаче е, че именно той създава първата школа на естествената философия.

Основен източник за философията на Талес е Аристотел, който му приписва заслугата за първите изследвания на причините на нещата.

Самият Аристотел, обаче, не е имал достъп до произведения на Талес, а на свой ред е ползвал други източници.

Макар че историческото значение на Талес е безспорно, няма голяма сигурност за неговите теории.

 

Сентенци (цитати) от Талес

Блаженството на тялото се състои в здравето, блаженството на ума – в знанията.

Най-мърдо от всичко – времето, затова то ни разкрива всичко.

Във врагът и вероятното не вярвай. В приятели и невероятното вярвай.

Най-добрият път към добродетелите – избягвай това да порицаваш другите.

Най-мъдро от всички – времето, то разкрива всичко.

Кое е лесно ли? Да даваш съвети на другите.

Най-трудно е да познаеш себе си, най-лесно е да проучваш другите.

Трябва да помним приятелите си, не само когато присъстват, но и в тяхно отсъствие.