Философи в хронологичен ред

Философи – Древногръцки философи

Философ Раждане Смърт Живял /г.
Омир VIII в. пр.н.е.
Питак 651 569 82
Солон 634 559 75
Хилон VI в. пр.н.е.
Талес 624 546 78
Езоп 620 560 60
Анахарсис 605 545 60
Периандър 650 585 65
Биант 590 530 60
Питагор 582 496 86
Ксенофан 570 478 92
Симонид Кеоски 556 468 88
Хераклит Ефески 554 483 71
Епихарм 550 450 100
Теогнид Мегарски VI в. пр.н.е.
Есхил 525 456 69
Пиндар 522 433 89
Анаксагор 500 428 72
Софокъл 496 406 90
Перикъл 495 429 66
Емпедокъл 490 430 60
Зенон Елейски 490 425 65
Херодот 484 425 59
Горгий Леонтийски 483 375 108
Еврипид 480 406 74
Протагор 480 410 70
Сократ 469 399 70
Демокрит 460 370 90
Тукидид 460 400 60
Хипократ 460 370 90
Антистен 445 365 80
Аристофан 445 386 59
Изократ 436 338 98
Аристип 435 356 79
Ксенофонт 430 354 76
Платон 427 345 82
Хиперид 390 322 68
Аристотел 384 322 62
Демостен 384 322 62
Теофраст 370 285 85
Деметрий 350 280 70
Епикур 341 270 71
Менандър 341 290 51
Зенон от Китион 333 263 70
Клеанф 331 230 101
Бион 325 250 75
Евклид 323 286 37
Архимед Сиракузки 287 212 75
Хризип 280 207 73
Полибий 206 124 82
Филострат Стари 170 250 80
Климент Александрийски 150 215 65
Посидоний 135 51 84
Филодем 110 35 75
След новата ера
Епиктет 50 138 88
Плутарх 46 126 80
Прокъл 412 485 73
Средна продължителност на философския живот /г. 75

 

Разглеждайки Древногръцките философи в табличен вид няма как да не забележим няколко неща:

  • Високата продължителност на живота, като средната за списъка е 75 години.Този факт доста противоречи на това което ни учат в училище и се опитват да ни убедят, чрез масмедиите, а именно, че благодарение на съвременната цивилизация и нейната медицина се е увеличила средната продължителност на живота. Сами виждаме, че това не е особено вярно, поне що се отнася за изброените хора (философи), явно те не са запознати с приказката „който много знае, бързо остарява.“
  • Другия не толкова учудващ факт е, че имаме относително струпване на философи в годините от 500 г.пр.н.е. до 200 г.пр.н.е., а това са именно годините когато Гърция е във възход и макар множеството войни с перси и между отделните гръцки полиси, философията и цялата култура са в подем.

Може да харесате още...

Вашият коментар