Хилон  (VI в. пр.н.е.)

Rate this post

Хилон от Спарта

Хилон

Хилон Лакадемонски от Спарта  (VI в. пр.н.е.) е древногръцки поет и философ.

Живял в най-неподходящото за философ място и време – Древна Спарта. Σπάρτα

Sparta

Древна Спарта била силно военизирана общност. Характерни за гръцките полиси били крепостните стени, но в Спарта нямало такива. От спартанските войски са се плашили цяла Древна Елада. Самата Спарта е била общност от пет незащитени свързани помежду си селища. Тя е основана от дорийски заселници, най-вероятно 10 в.пр.Хр. Населението на Древна Спарта се разделя на няколко категории: гражданите, наречени „равни“, участвали в Народното събрание. Тяхно основно задължение било да служат на армията на полиса. Те притежавали земя, но не я обработвали. Периеките също били свободни хора, които можели да търгуват и притежават земя. Те също били задължени да участват в армията. Илотите били поробени месенци и ахейци. Те не били изселвани от родните им места, но обработвали земите на гражданите и плащали данък за нея.

Спарта имала олигархично управление. Съветът на старейшините, който вземал политическите решения, се състоял от 2 наследствени царе и 28 пожизнено избрани от събранието на гражданите старейшини, на възраст над 60 години. Единствено гражданите – около 5000 души, вземали участие в Народното събрание и можели да приемат или отхвърлят решенията на Съвета на старейшините. Цялото възпитание на момчетата било посветено на подготовката за война. На 7 години децата напускали домовете си, за да живеят в отряди, където да се закаляват, спортуват, учат музика и бойни похвати. Гражданинът бил задължен на военна служба от 20 до 60 години. През по-голямата част от това време спартанските мъже живеели във военни лагери извън градовете и наблюдавали отблизо обучението на младежите.

За Хилон се знае, че по време на 55 Олимпиада е бил ефор.

Ефорите са служители в Древна Спарта.Те са пет мъже, които свикват Народно събрание и организират дебати. Царете дават на ефорите части от цивилното право. Те наблюдават храненето, здравето и външния вид на младите мъже. Всяка година се избират пет мъже за ефори без значение от произхода им, които трябва да се кълнат във вярност всеки месец. Те водят преговорите с чуждестранните делегации. Двама от тях придружават също царете по време на война. Ефорите са избирани само за една година и не могат да бъдат отново избрани. През тази година те се ползват с имунитет.

Сентенци от Хилон

И на най-умния философ е трудно да отговаря на глупави въпроси.

Не позволявай на езика си да изпреварва мисълта ти.

Редно е така да обичаш някого, сякаш по волята на съдбата ще трябва да го намразиш, така да мразиш някого, сякаш утре ще го обикнеш.

Харчейки пари за ненужното, ще имаш малко за необходимото.

Познай себе си.

Избягвай позорният.

Не позволявай езикът ти да изпреварва мислите ти.

Не се смей на чуждата беда.

Не заплашвай: това не е мъжко дело.

Не желай невъзможното.

Не злослови за ближния, за да не чуеш това, на което сам не би се зарадвал.