Мария Склодовска-Кюри

Мария Склодовска-Кюри

Мария Склодовска-Кюри, на френски: Marie Skłodowska-Curie е полска физичка и химичка, пионер в областта на радиологията и първи носител на две Нобелови награди.
Единствената жена носителка на Нобелова награда в две различни области на науката – физика и химия.
Тя е и първата жена преподавателка в Сорбоната.

Родена е на 7 ноември 1867 г. във Варшава, като най-малкото от 5 деца в шляхтишкото семейство на Бронислава и Владѝслав Склодовски.
Нейният дядо е учител, както и нейните родители, баща ѝ преподава физика и математика – области, които по-късно Мария ще учи в университета. Майка ѝ страда от туберкулоза и умира, когато Мария е на 12 години. Две години по-рано, от тиф, умира и най-голямата ѝ сестра. Майка ѝ е католичка, но баща ѝ е атеист. През 1884 г. завършва гимназия в родния си град, след което работи като гувернантка.

Мария в Париж

Мария се премества в Париж, където в периода 1891 – 94 г. изучава химия и физика в Парижкия университет (Сорбоната), като по-късно става първата жена преподавателка в това висше училище.

Marie Skolodowska-Curie-Pierre-Curie

Marie Skolodowska-Curie-Pierre-Curie

В университета среща Пиер Кюри, също преподавател, и се омъжва за него.
От 1897 г. започва да изследва лъчението, открито през 1896 г. от френския физик Антоан Анри Бекерел и през същата година стига до извода, че излъчването на урановите соли е свойство на самите уранови атоми. През следващата, 1898 г, Мария Склодовска-Кюри, независимо от Г. Шмит, доказва наличието на радиоактивност в торий (Thorium, Th), като отбелязва, че радиоактивността на някои минерали, съдържащи уран (Uranium, U) и торий (Th). е много по-висока, отколкото би могла да се очаква. Тя допуска, че тези минерали (настуран, халколит и аутонит) съдържат нов, силно радиоактивен елемент, различен от уран (U) и торий (Th). Този хипотетичен елемент тя търси заедно с Пиер Кюри в настурановата руда. В резултат на съвместната им напрегната и търпелива работа по повишаване концентрацията на активното вещество чрез преработката на големи количества настуран (двамата учени преработват 8 тона уранова руда), те откриват през юли 1898 г. един от тези елементи – полоний (Polonium, Ро), наречен на родината на Мария Склодовска, а през декември на същата година втори елемент – радий (Radium, Ra).
През 1902 г Мария Склодовска-Кюри получава няколко дециграма чиста радиева сол, а през 1910 г. заедно с френския химик Андре Дьобиерн – метален радий (Ra).
Тя определя атомното тегло на радий (Ra) и мястото му в периодичната таблица на химичните елементи.

Нобелова награда по физика

Marie Skolodowska-Curie-Pierre-Curie

Marie Skolodowska-Curie-Pierre-Curie

През 1903 г. за изследванията си върху радиоактивността съпрузите Кюри (заедно с Антоан Анри Бекерел) са удостоени с Нобелова награда по физика, а през 1911 г. на Мария Склодовска-Кюри е присъдена Нобелова награда по химия за получаването на метален радий (Ra) ., като по този начин става първата жена-носителка на престижната награда.

Съпрузите Кюри се отказват от материалното възнаграждение за откриване на радий (Ra) и не го патентоват, макар че нямат дори малка физическа лаборатория и необходими условия за научна работа (своето знаменито откритие те правят в сградата на стар склад). Мария Склодовска-Кюри изследва радиоактивността на много елементи, изучава техните свойства, разработва основните принципи на количествените методи на радиоактивните измервания, изучава насочената радиоактивност, открива влиянието на радиоактивното лъчение върху живата клетка, първа използва радиоактивността (радиевата еманация) в медицината, въвежда термина „радиоактивност“.

От брака си с Пиер Кюри има две дъщери – Ирен и Ев.
Ирен Жолио-Кюри (1897 – 1956) – нейната голяма дъщеря, носителка на Нобелова награда за химия (химия) през 1935 г., година след смъртта на майка си.
Ев Кюри (1904 – 2007) – малката ѝ дъщеря, журналистка, писателка, пише книги за майка си.

Marie Curie children

Marie Curie children

След трагичната смърт на съпруга ѝ през 1906 г., Мария поема неговата катедра в университета в Париж.

Животът не е лесен за никого от нас

През 1910 г. тя успява да отдели чист метален радий, а не само негови съединения, каквито резултати са били постигнати по-рано. Тя определя атомното тегло на радия [Ra] и мястото му в таблицата на химичните елементи. По този начин завършва 12-годишен цикъл на изследвания, който доказва, че радият действително е нов химичен елемент.

Нобелова награда за химия

През 1911 г., тя получава Нобелова награда за химия „като награда за нейните заслуги за развитието на химията чрез откриването на елементите радий и полоний, чрез изолацията на радия и изучаването на същината и съединенията на този елемент“. Мария Кюри постъпва етично, като не патентова процеса на отделяне на радия, а оставя научната общност да го проучва. Тя е първият човек, който е награден с две Нобелови награди и е един от двамата Нобелови лауреати, на които са присъдени награди в две различни области на науката. Другият е Лайнъс Полинг.

 

Marie Skolodowska-Curie

Marie Skolodowska-Curie

По време на Първата световна война заедно с дъщеря си Ирен, Мария Кюри организира около 220 подвижни и стационарни рентгенови лаборатории за преглед на ранени войници, от чиято помощ са се възползвали над 3 милиона пациенти. Тя организира и курсове за рентгенолози и техници на рентгенова апаратура. Натрупаният опит обобщава в монографията „Радиология и война“ през 1920 г. През 1923 г. пише биография на Пиер Кюри. През 1921 г. заедно с дъщеря си отива в САЩ, за да събере средства за нови изследвания на радия. Връща се отново там през 1929 година. Мария Кюри умира на 4 юли 1934 г. в санаториума Санселемоз, близо до градовете Саланш и Паси, от левкемия, която по всяка вероятност е следствие от облъчването по време на изследванията с радиоактивни вещества.

Цитати от Мария Кюри