Monthly Archive: ноември 2018

мечти 0

Съмненията …

„Съмненията са убили повече мечти, отколкото провалите някога ще могат.“ Карим Седики