КАКВО Е МЪДРОСТТА?

Мъдрост

Какво е мъдрост?
Какво е мъдростта?

Далеч по – лесно беше на Форинър, които искаха да знаят какво е любовта „Foreigner- I Want to know what love is“

Ако изхождаме от народната поговорка „Не питай старило, питай патило!“ излиза, че мъдрия човек е този, който е преминал през много и разнообразни житейски изпитания.
И не само е преминал, а се е поучил от грешките си и си е направил изводи.
Но не е ли по-вярно да се твърди, че мъдрия човек е този, който се учи не само от своите, но и от чуждите грешки, това е човек, който се учи и от множеството книги, които е прочел.
Но това което описваме е едната страна на медала, това е т.н. разумен мъдър човек.

Истинската мъдрост и познание не могат да бъдат постигнати само с усилията на разума на един човек. Истинската мъдрост се постига само тогава когато душата се свърже с информационното поле на Земята.
Древните гърци наричат това поле „видението на Пан“, китайците – голямото Дао, индусите – „Атман-съзнание“.
Тогава цялото знание за минало, настояще и бъдеще стават достояние на мъдреца.

Ние не можем да ви осигурим връзка с този супер компютър, но ще се опитаме да подтикнем разума да отпусне от хватката душата и тя да е все по – близо до извора на мъдростта.

Докато разумът ви е обърнат към мъдреците на този свят, ще се обърквате и ще бъдете в положението на вечен студент. Променете ориентацията – обърнете разума си към своята душа и ще получите отговори на всичките си въпроси.
Знаете ли какво отличава онези, които правят открития, създават шедьоври на културата и изкуството и пишат книги, от другите, които се дивят на тези открития, възторгват се от шедьоврите и четат книгите? Какво отличава творците от ценителите и учителите от учениците?
Първите са имали дързостта да откъснат разума си от чуждите творения и да се обърнат към своята душа. Ценителите и учениците съвсем не са лишени от талант! Просто тяхното намерение е насочено в друга посока – да ценят чуждото и да се учат от другите.