Tagged: съдба

неизбежно 0

Мирисът на горчиви бадеми

„Беше неизбежно: мирисът на горчиви бадеми винаги му напомняше съдбата на невъзможната любов.“ “Любов по време на холера” Габриел...