Tagged: щастие

минута 0

60 секунди щастие

“За всяка минута, в която се ядосваш, трябва да знаеш, че губиш 60 секунди щастие”. Ралф Уолдо...